CSA VYSTÚPI NA KONFERENCIÁCH NUSIM 2016 A ENERGOCHEMIE 2016

V dňoch 20.4.-21.4.2016 sa koná v Častej Papierničke pravidelný odborný seminár NUSIM 2016 (odkaz), ktorý je určený pre jadrových odborníkov prevádzkovateľov jadrových zariadení, technických podporných organizácií, dodávateľov, univerzít ako i dozorné orgány ČR a SR. V programe vystúpi Ing. Ľuboš Svitek s príspevkom na tému "Služby s podporou digitálnej 3D dokumentácie, pre kvalitnú prípravu a realizáciu rekonštrukcií a modifikácií jadrových elektrární".

Už o dva týždne neskôr, v dňoch 4.5.-5.5.2016,  sa bude v Třebíči konať odborný seminár ENERGOCHEMIE 2016 (odkaz), určený na výmenu skúseností pracovníkov energetických prevádzok, chemikov a rádiochemikov jadrových a konvenčných elektrární, výskumných a vývojových pracovísk, vysokých škôl a špecialistov z dodávateľských firiem, na ktorej vystúpi Ing. Ľuboš Svitek s príspevkom zameraným na spoľahlivú dokumentačnú podporu na báze 3D technológie spoločnosti CSA.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viacej informácií ohľadom prezentovaných tém, radi Vás uvidíme, prípadne osobne odpovieme na Vaše otázky priamo na vyššie uvedených konferenciách, alebo Vám na vyžiadanie e-meilom zašleme *pdf. súbor s prezentáciou.