CSA sa stalo členom SNUS

CSA systems, SNUSDňa 1.3.2016 sme sa stali členom SNUS (Slovenská Nukleárna Spoločnosť). SNUS je dobrovoľné združenie odborníkov, ktorých profesijný a študijný záujem sa týka jadrovej techniky, jadrovej energetiky a využitia ionizujúceho žiarenia. Je súčasťou Európskej Nukleárnej Spoločnosti (ENS). Aj touto formou sa CSA SYSTEMS hlási k hlavnému odvetvovému zameraniu pre poskytovanie služieb, ktorým je jadrová energetika.